Termeni si conditii

ACORD DE COMANDĂ PROTOMAX

Citiţi cu atenţie toţi aceşti termeni şi condiţii („Termeni”) înainte de a trimite o comandă pentru un produs abraziv cu jet de apă OMAX® ProtoMAX® („Produsul” şi accesoriile acestuia). Plasând comanda, sunteţi de acord să respectaţi conform legii aceşti Termeni.

TERMENI ŞI CONDIŢII

1. Comanda şi Acceptarea.

Toate comenzile plasate pentru un Produs constituie o ofertă de achiziţionare a acelui Produs. Comenzile sunt complete pentru a fi procesate şi acceptate de ROMAX Waterjet („ROMAX”) atunci când a) ne furnizaţi adresa de livrare; b) aţi acceptat Termenii şi Condiţiile din prezenta; c) aţi acceptat Termenii şi condiţiile pentru Termenii serviciului ROMAX (pentru tranzacţii post-vânzare); d) aţi acceptat Acordul de licenţă pentru software OMAX şi e) aţi completat ordinul de plată complet pentru valoarea tranzacţiei SAU, ati trimis Comanda/Contractul de achiziţie semnat în termenii acceptaţi de ROMAX, SAU aţi obţinut un angajament financiar de la un creditor terţ, care a fost trimisă către şi acceptată de ROMAX.

Mijloacele acceptabile de remitere a sumelor datorate OMAX includ, virament bancar, sau alte mijloace specificate pe acest site web. În ceea ce priveşte orice finanţare terţă, veţi fi responsabil cu şi veţi remite plata înainte de completarea acestei comenzi şi diferenţa dintre valoarea tranzacţiei aferente comenzii, precum şi angajamentul de finanţare de către terţ, în cazul în care aceasta este mai mică decât valoarea tranzacţiei dvs. Comenzile de achiziţie vor fi trimise spre evaluare şi acceptare numai de la entităţi educaţionale şi/sau comerciale şi nu de la entităţi ne-comerciale de clienţi. Acceptarea comenzii dvs. de către ROMAX vi se va comunica după acceptarea mijloacelor specificate la secţiunea 24. În cazul în care ROMAX respinge comanda dvs., ROMAX, ca singură şi exclusivă modalitate de remediere şi ca singura şi exclusiva răspundere ROMAX, vă va rambursa prompt suma achitată (cu excepţia specificaţiilor din secţiunea 5).

După acceptarea comenzii dvs., ROMAX vă va informa printr-un e-amil trimis la adresa furnizată de dvs. pregătirea produsului de livrare, de obicei în termen de două – patru săptămâni înainte de data preconizată a livrării. Toate comenzile care plata a fost realizată în totalitatea, sau pentru care au fost acceptate Comenzile de achiziţie, sau s-a realizat finanţarea de către un terţ, vor avea prioritate în ordinea de livrare, deoarece aceste comenzi sunt deja acceptate. Dacă aveţi întrebări, comentarii, neclarităţi referitoare la politica de acceptare a comenzilor a companiei OMAX, sau credeţi că comanda dvs. a fost respinsă din greşeală, contactaţi ROMAX la info@protomax.com. În cazul în care nu ne furnizaţi datele de livrare în termen de 30 de zile de la solicitarea ROMAX, ROMAX vă poate rambursa toate sumele achitate (fără taxele de procesare; consultaţi secţiunea 5), sau poate continua să încerce să vă contacteze, la latitudinea ROMAX. Dacă ROMAX nu primeşte un răspuns în 90 de zile de la data solicitării iniţiale privind adresa de livrare, sau dacă ROMAX nu poate procesa rambursarea după respectiva perioadă de 30 de zile (de exemplu din cauza unui card de credit anulat sau cont PayPal închis), atunci ROMAX va considera suma plătita ca proprietate nerevendicată, conform legilor aplicabile.

2. Autorizarea.

Acceptând aceşti termeni, ne garantaţi că aveţi peste 18 ani. Dacă oferiţi achiziţionarea unui Produs din partea unei entităţi, organizaţii sau companii, garantaţi faptul că dispuneţi de autoritatea legală de a obliga organizaţia respectivă la respectarea acestor Termeni şi sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni din partea organizaţiei dvs.

3. Plata.

Pentru ca oferta dvs. să fie eligibilă pentru acceptarea de către ROMAX, trebuie fie să plătiţi întreaga sumă a tranzacţiei a Produsului, conform celor specificate pe site-ul ROMAX, prin transfer bancar, sau orice altă metodă de plată acceptabilă, specificată pe site-ul nostru, FIE să trimiteţi o Comandă de achiziţie sau o tranzacţie de finanţare alternativă, ai căror termeni au fost acceptaţi de ROMAX. În cazul anumitor tipuri de clienţi, comerciali, industriali, sau clienţi, ROMAX poate, periodic, să organizeze finanţarea de către terţi a sumei parţiale sau întregi de achiziţie, conform termenilor şi condiţiilor de aprobare stabiliţi exclusiv de sursele de finanţare terţe. Veţi rămâne responsabil pentru plata către ROMAX a tuturor sumelor tranzacţiei care nu a fost realizată prin tranzacţiile finanţate de astfel de terţi. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că sunteţi responsabil cu privire la orice amendă, penalităţi, onorarii rezonabile de avocat, taxe de colectare, impozite şi alte cheltuieli la care este supusă ROMAX în urma eşecului de a plăti conform termenilor, a cardurilor de credit refuzate, a rambursărilor de pe cardurile de credit, NSF (fonduri insuficiente), cercuri bancare şi alte forme de plată care sunt refuzate în orice mod. Sunteţi de acord să plătiţi dobândă pentru sold, de 1,5% pe lună (18% pe an) pentru fiecare zi de întârziere la plată.

4. Specificaţii.

Specificaţiile Produsului se pot schimba înainte de acceptarea comenzii dvs. şi livrare, şi veţi fi informat cu privire la toate modificările la acceptarea comenzii.

5. Rambursări.

Deoarece aceasta tranzactie este concretizata printr-un contract incheiat la distanta rambursarea nu este posibila. Aceasta achizitie nu va fi considerata o achizitie online.

6. Livrarea şi întârziere.

În general, produsul este livrat în şase – opt săptămâni de la acceptarea comenzii. Totuşi, data livrării este numai o dată estimată, iar data livrării efective pentru o comandă acceptată depinde de o serie de factori, inlcusiv, dar fără a se limita la programul de producţie, data comenzii finalizate şi data acceptării comenzii finalizate. Începerea livrării poate fi modificată fără o notificare prealabilă. Taxele de transport pentru livrările din Statele Unite ale Americii au fost stabilite la un tarif uniform şi sunt incluse în costul total al Produsului livrat. Costurile separate de livrare, dacă există, pentru orice alte accesorii şi alte componente care ar putea fi livrate separat, vor fi facturate pentru livrările separate, conform specificaţiilor din momentul comenzii. În cazul în care costurile de livrare la adresa furnizată pentru o comandă acceptată sunt mai mari decât costul de livrare achitat la momentul ofertei de achiziţionare a Produsului, ROMAX, la latitudinea sa, poate solicita taxe suplimentare de livrare sau poate efectua o rambursare.

7. Transferul riscurilor şi a proprietăţii.

Pentru toate destinaţiile din afara Statelor Unite (Europa), livrarea este organizată ca punct de livrare DDP Bucuresti, proprietatea, deţinerea şi riscul pierderii trece la dvs. la punctul de livrare. În toate cazurile de destinaţii DDP, trebuie să vă îngrijiți de inspectarea imediată a Produsului la sosirea la destinaţie, deoarece orice solicitare legată de daune din cauza livrării trebuie să ajungă la ROMAX în termen de patruzeci şi opt (48) de ore de la sosirea Produsului la destinaţia dvs.

8. Taxe.

Preţul Produsului conţine taxe de import, transport si nu include taxa pe valoare adăugată.

9. Controlul exportului.

Luaţi la cunoştinţă faptul că Produsul poate fi supus legilor de control al exportului şi altor legi şi reglementări din Statele Unite ale Americii şi alte ţări şi, în cazul livrării de către ROMAX a unui Produs, acesta poate fi reţinut sau confiscat în alt mod de autorităţile vamale sau alte autorităţi. Sunteţi responsabil cu asigurarea conformităţii la legile şi regulamentele aplicabile de control al exportului. Declaraţi că nu veţi importa, exporta, re-exporta sau transfera indirect sau direct niciun Produs fără a obţine autorizarea corespunzătoare de la agenţiile guvernamentale aferente. Fără a limita fraza imediat precedentă, nu veţi importa, exporta, re-exporta sau transfera direct sau indirect niciun Produs către nicio destinaţie în vederea unei utilizări interzise de legile aplicabile.

Nu puteţi utiliza, exporta sau re-exporta în alt mod Produsul, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legea din Statele Unite ale Americii şi legile jurisdicţiei în care Produsul a fost obţinut. În mod particular, dar fără limitare, Produsul nu poate fi exportat sau re-exportat (a) în nicio ţară aflată sub embargo SUA sau (b) cetăţenilor special desemnaţi din lista Departamentului trezoreriei SUA sau de pe lista persoanelor sau entităţilor refuzate a Departamentului de comerţ al SUA. Prin utilizarea acestui Produs, declaraţi şi garantaţi faptul că nu vă aflaţi într-o astfel de ţară sau pe o astfel de listă. Mai declaraţi şi că nu veţi folosi produsele în scopurile interzise de legislaţia din SUA, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, proiectarea sau producţia de arme nucleare, proiectile, chimice sau biologice.

Software-ul şi documentaţia aferentă care însoţesc Produsul („Software”) sunt „Articole comerciale”, aşa cum termenul este definit în 48 C.F.R. §2.101, constând din „Software comercial pentru computere” şi „Documentaţie pentru software comercial pentru computere”, iar aceşti termeni sunt utilizaţi în 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202, în funcţie de aplicabilitate. Conform 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202-1 până la 227.7202-4, în funcţie de aplicabilitate, Software-ul comercial pentru computere şi Documentaţia pentru software comercial pentru computere sunt licenţiate de utilizatorii finali din Guvernul SUA (a) nu mai ca Articole comerciale şi (b) numai cu drepturile garantate pentru toţi utilizatorii finali în conformitate cu termenii şi condiţiile prezente. Drepturile nepublicate sunt rezervate sub legea drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.

ROMAX nu răspunde în niciun fel în faţa dvs. pentru (i) acţiunile autorităţilor guvernamentale, inclusiv a autorităţilor vamale; sau (ii) răspunderea dvs. de a confirma şi a vă conforma la regulile de exportare. Veţi apăra şi veţi elibera ROMAX de orice solicitare, daună sau răspundere rezultată din încălcarea celor mai sus menţionate.

10. Utilizarea Produsului; Service ROMAX.

Declaraţi că Produsul este destinat utilizării proprii şi nu este achiziţionat pentru revânzare. Utilizarea Produsului poate fi supusă reglementării de către legile şi ordonanţele locale din jurisdicţia dvs., inlcusiv de legile privind calitatea aerului, controlul zgomotului, legile penale, legile privind sănătatea şi siguranţa în muncă sau alte reglementări municipale, locale, provinciale, statale, federale sau internaţionale. Sunteţi responsabil cu respectarea legislaţiei aplicabile. Este responsabilitatea dvs. să stabiliţi dacă utilizarea de către dvs. a Produsului este conformă cu legile, reglementările sau ordonanţele naţionale, statele/provinciale şi/sau locale, iar noi nu aprobăm Produsul pentru o utilizare particulară. Puteţi solicita informaţii despre Produs de la ROMAX pentru a vă sprijini în luarea unei hotărâri, dar ROMAX nu va fi răspunzătoare pentru greşeli din informare, încrederea dvs. în orice informaţie furnizată de ROMAX sau pentru orice decizie luată în legătură cu Produsul şi/sau utilizarea Produsului. Declaraţi şi garantaţi companiei ROMAX faptul că veţi folosi Produsul numai în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile în jurisdicţia dvs. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că ROMAX poate încheia asistenţa post-vânzare dacă vom descoperi sau vom avea un motiv întemeiat să credem că folosiţi Produsul încălcând aceste legi şi reglementări.

Nicio prevedere a prezenţilor Termeni sau vreo informaţie furnizată de ROMAX nu se doreşte a fi şi nu constituie consultanţă juridică, şi vă încurajăm să consultaţi un profesionist din domeniul juridic pentru a stabili dacă utilizarea preconizată a Produsului este conformă cu legile şi reglementările aplicabile în jurisdicţia de utilizare a Produsului. Dacă nu dispuneţi de informaţii suficiente pentru a stabili dacă utilizarea Produsului va fi conformă cu legile, reglementările şi ordonanţele aplicabile, nu ar trebui să faceţi o ofertă de achiziţionare a Produsului. Dacă vă anulaţi oferta înainte ca noi să o acceptăm, vă vom rambursa suma întreagă achitată pentru oferta dvs. De asemenea, trebuie să folosiţi Produsul strict conform documentaţiei furnizate împreună cu Produsul.

11. Termeni privind serviciile post-vânzare ROMAX.

ROMAX poate oferi acces la dezvoltările viitoare de software, remediile de bug-uri, materiale de marketing şi piese de schimb şi consumabile prin site-ul web ROMAX Marketplace. Utilizarea site-ului web ROMAX Marketplace este condiţionată de Termenii serviciilor ROMAX, iar plasarea unei comenzi pentru Produs luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că aţi citit Termenii serviciilor ROMAX şi sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni. În cazul în care încălcaţi Termenii de servicii ROMAX, este posibil să nu mai puteţi utiliza Produsul, să obţineţi asistenţă post-vânzare, inclusiv piese de schimb şi consumabile, sau anumite funcţii şi/sau îmbunătăţiri ale Produselor. ROMAX nu este responsabilă pentru incapacitatea dvs. de a utiliza Produsul. .

12. Drepturi de proprietate intelectuală/Licenţa software.

OMAX şi licenţiatorii companiei deţin toate drepturile intelectuale aferente Produsului şi a tuturor componentelor, Software-ului şi altor aspecte ale Produsului. În cazul în care ROMAX acceptă comanda dvs. de Produs, nu veţi dobândi interese sau drepturi în drepturile intelectuale ale OMAX, iar utilizarea Produsului de către dvs. se va supune Acordului de licenţiere pentru Software OMAX, pe care sunteţi rugaţi să îl consultaţi separat şi să vă exprimaţi acordul în ceea ce-l priveşte, OMAX rezervându-şi toate drepturile privind Produsul care nu sunt expres garantate în prezenţii Termeni sau alţi termeni de licenţiere suplimentari.

13. Garanţie limitată şi exonerare de răspundere.

Garanţia limitată OMAX se referă la Produsul descris la: www.protomax.com. Finalizând etapele de plasare a unei comenzi, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că aţi consultat şi acceptat Garanţia limitată OMAX. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii garanţiei limitate, aşa cum sunt, nu finalizaţi comanda. CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR EXPRES EXPRIMATE DE OMAX ÎN GARANŢIA LIMITATĂ, LA MOMENTUL ACCEPTĂRII COMENZII PENTRU PRODUS ŞI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, PRODUSUL ESTE OFERIT „AŞA CUM ESTE” ŞI „AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, CU TOATE LACUNELE SALE ŞI FĂRĂ NICIO GARANŢIE ACORDATĂ, IAR ROMAX PRIN PREZENTA ESTE EXONERATĂ DE TOATE GARANŢIILE AFERENTE PRODUSULUI, FIE EXPRESE, IMPLICITE SAU LEGALE, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA: (A): GARANŢIA IMPLICITĂ PRIVIND VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, PRECIZIE, MEDIU SILENŢIOS, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢILOR; ŞI (B) ORICE GARANŢIE DERIVATĂ DIN CURSUL NEGOCIERII, UTILIZĂRII SAU VÂNZĂRII. ROMAX NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ UTILIZAREA VREUNUI PRODUS NU VA FI ÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE ŞI NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ ACESTE PROBLEME VOR FI REMEDIATE. ROMAX NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE SUNT CONFORME CU TOATE LEGILE SAU REGLEMENTĂRILE APLICABILE ÎNTR-O ANUMITĂ JURISDICŢIE. ÎN MĂSURA ÎN CARE O LEGE APLICABILĂ NU O INTERZICE, VĂ VEŢI ASUMA TOATE RISCURILE PRIVIND DAUNELE INTERVENITE CA URMARE A UTILIZĂRII PRODUSULUI. TOTODATĂ, OMAX SE EXONEREAZĂ DE ORICE RĂSPUNDERE ÎN MĂSURA ÎN CARE VREO LEGE APLICABILĂ NU INTERZICE ACEST LUCRU, CU PRIVIRE LA AMPLASAREA PRODUSULUI, INCLUSIV DE RĂSPUNDEREA OMAX PRIVIND DISPONIBILITATEA UTILITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE (PRECUM APA SAU CURENTUL ELECTRIC, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA), SAU ALTE CARACTERISTICI FIZICE ŞI/SAU DE MEDIU ALE AMPLASAMENTULUI DVS.

La cerere, şi în alt mod care ar putea însoţi Produsul la livrare, ROMAX vă va furniza o listă de Certificate pentru Produs privind aspectele mecanice, electrice, de siguranţă, ca de exemplu: Conformitatea de laborator al subsemnatului („UL”) la cerinţele europene „CE” pe care OMAX le-a obţinut în privinţa Produsului. ÎN LIMITA MAXIMĂ NEINTERZISĂ ÎN ALT MOD DE LEGE, ROMAX NU ASIGURĂ NICIO GANRAŢIE ŞI SE EXONEREAZĂ DE ORICE RĂSPUNDERE PRIVIND CONFORMITATEA LA LEGILE FEDERALE, STATALE, PROVINCIAL SAU LOCALE, CODURI PRIVIND PRODUSELE, ORDONANŢELE ŞI A ALTOR DISPOZIŢII ASEMĂNĂTOARE CU PRIVIER LA TESTAREA ŞI CERTIFICAREA MECANICĂ, ELECTRICĂ ŞI DE SIGURANŢĂ A PRODUSULUI, CONFORMITATE PENTRU CARE SUNTEŢI RĂSPUNZĂTOR ÎN MOD EXCLUSIV ŞI ÎN ÎNTEGIME.

14. Limitarea răspunderii.

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, ROMAX NU VA FI RESPONSABILĂ SUB NICIO FORMĂ PRIVIND VĂTĂMAREA CORPORALĂ SAU ORICE DAUNE DIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINŢĂ SAU PUNITIVE LEGATE DE SAU PROVENITE DIN PREZENŢII TERMENI SAU DIN UTILIZAREA DE CĂTRE LICENŢIAT SAU INCAPACITATEA ACESTUIA DE A FOLOSI PRODUSELE, INDIFERENT DE MOTIV ŞI DE ACTUL RĂSPUNDERII (CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALT MOTIV) ŞI CHIAR DACĂ OMAX A FOST ÎNŞTIINŢATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII A DAUNELOR. ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU RĂNIRI SAU PENTRU PIERDERILE INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, ASTFEL CĂ ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE ACESTE JURISDICŢII. SUNTEŢI DE ACORD CA ÎN CAZUL ÎN CARE UN PROCES SAU ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ SUNT PERMISE DE PREZENŢII TERMENI, RĂSPUNDEREA ÎN ÎNTREGIME A OMAX ŞI A AFILIAŢILOR ŞI FURNIZORILOR LUI AFERENTĂ ACESTOR TERMENI SAU INCAPACITATEA DE UTILIZAREA A PRODUSULUI NU VA DEPĂŞI SUMA PLĂTITĂ CĂTRE OMAX PENTRU ACEL PRODUS (CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR SPECIFICATE DE LEGE ÎN CAZURILE DE VĂTĂMARE CORPORALĂ). ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ ORICĂROR ACTE DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ SUNT BAZATE PE GARANŢIE, CONTRACT, STATUT, PREJUDICII (INCLUSIV DIN NEGLIJENŢĂ) SAU ALTELE, CHIAR DACĂ REMEDIUL DE MAI SUS NU ÎŞI ÎNDEPLINEŞTE SCOPUL ESENŢIAL. FIECARE DISPOZIŢIE A PREZENŢILOR TERMENI PENTRU LIMITAREA RĂSPUNDERII, EXONERAREA DE RĂSPUNDERE, A GARANŢIILOR, SAU EXCLUDEREA DAUNELOR SUNT FURNIZAŢI PENTRU A ALOCA RISCURILE PĂRŢILOR, SUB PREZENŢII TERMENI. ACEASTĂ ALOCARE ESTE UN ELEMENT ESENŢIAL PENTRU BAZA NEGOCIERILOR DINTRE PĂRŢI.

15. Legi aplicabile.

Prezentul Acord va fi supus, interpretat şi aplicat în consecinţă conform legilor din ROMANIA, indiferent de conflictele principiilor legale şi, dacă este aplicabil, legilor din ROMANIA. Părţile sunt de acord să accepte jurisdicţia exclusivă a instanţelor statale din Bucuresti, Romania, cu condiţia ca nimic din prezentul Acord să nu împiedice ROMAX să înainteze o acţiune în orice instanţă competentă pentru a solicita măsuri reparatorii echitabile pentru a vă împiedica să încălcaţi prezentul Acord. Prezenţii Termeni nu vor fi guvernaţi de Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea internaţională de produse, aplicarea acesteia fiind exclusă în mod expres.

16. Separabilitate.

În cazul în care oricare dintre termenii prezentului Acord se consideră a fi neexecutoriu sau contrar prevederilor legale, se va modifica în cea mai mică măsură posibilă pentru a deveni executoriu, iar în cazul în care această modificare nu este posibilă, va fi exclus din prezentul Acord, celelalte prevederi rămânând nemodificate şi valabile.

17. Onorariile avocaţilor.

Suplimentar faţă de orice alt drept specificat în prezenta, partea predominantă substanţial, în calitate de instanţă competentă (conform celor de mai sus), poate stabili în orice solicitare sau orice litigiu legat de prezentul Acord, indiferent dacă o astfel de solicitare sau alte litigii provin din încălcarea contractului, prejudiciu, încălcarea unui statut sau alte cauze de acţiune, va avea dreptul să recupereze şi să colecteze de la cealaltă parte costurile şi cheltuielile rezonabile apărute în legătură cu cele de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile rezonabile ale avocaţilor achitate în orice litigiu sau apel. Dacă o parte câştigă în mod substanţial pe anumite aspecte privind solicitările sau litigiile, faţă de cealaltă parte, instanţa poate repartiza plata costurilor constând din onorariul avocaţilor după cum consideră echitabil. Onorariile avocaţilor pot fi recuperate în instanţă pentru a asigura acordarea.

18. Relaţia dintre Părţi.

Nicio prevedere a acestui Acord nu va crea sau implica o relaţie de agenţie între părţi, şi nu va constitui baza pentru formarea unei societăţi mixte sau parteneriate între părţi.

19. Drepturi de autor:

Software-ul este deţinut de OMAX şi protejat de legile privind drepturile de autor din Statele Unite ale Americii şi prevederile tratatelor internaţionale. Nu puteţi elimina notificarea privind drepturile de autor din nicio copie a Software-ului şi din nicio copie a materialelor scrise, dacă există, care însoţesc Software-ul.

20. Secretul comercial şi restricţii privind proprietatea intelectuală.

Produsul, şi în special Software-ul, conţin date confidenţiale privind secretul comercial al OMAX. Nu puteţi utiliza Produsul sau orice element al acestuia ca model sau suport de instrucţiuni pentru a dezasambla Produsul sau orice element, componentă sau aspect al acestuia. Dacă dvs. sau orice altă persoană care foloseşte Produsul lucraţi pentru o corporaţie, parteneriat sau alt tip de entitate, alta decât OMAX, care produce utilaje cu jet de apă sau abrazive cu jet de apă, sub nicio formă nu puteţi utiliza Produsul şi nu puteţi permite terţilor de sub afilierea sau controlul dvs. să folosească Produsul în niciun scop. „OMAX” şi „PROTOMAX” sunt proprietatea intelectuală a OMAX. Utilizarea mărcilor OMAX/ROMAX fără acordul prealabil scris de autorizare din partea OMAX/ROMAX constituie încălcarea protecţiei mărcii OMAX/ROMAX. OMAX/ROMAX va acţiona în instanţă orice persoană care a folosit proprietatea sa intelectuală fără permisiunea scrisă şi în cea mai mare măsură permisă de lege. Dacă nu este specificat altfel, toate materialele, inclusiv textul, manualele de instrucţiuni, designurile, logo-urile, grafica, pictogramele şi imaginile, precum şi selecţia, asamblarea şi aranjamentul constituie proprietatea OMAX. Utilizarea mărcilor înregistrate sau a drepturilor de autor fără consimţământul scris prealabil din partea OMAX este strict interzisă. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii sau drepturi de autor constituie proprietatea deţinătorilor respectivi.

21. Forţă majoră.

În cazul în care OMAX/ROMAX acceptă oferta dvs. de achiziţie a unui Produs, OMAX/ROMAX nu va fi răspunzătoare faţă de dvs. pentru nicio întârziere din cauza unor evenimente care nu se află sub controlul rezonabil al OMAX/ROMAX, precum calamităţi naturale, terorism, războaie, revolte, rebeliuni, răscoale, agitaţii civile, acte ale autorităţilor civile şi militare, revolte, cutremure, inundaţii sau alte evenimente naturale sau produse de om, care nu se află sub controlul OMAX/ROMAX.

22. Politica de confidenţialitate.

Descriem toate politicile legate de colectarea și utilizarea datelor în Politica de confidenţialitate, care se găsește la https://protomax.ro/privacy-policy/ și este integrată în prezenta ca referinţă. Dacă nu sunteţi de acord cu Politica de confidenţialitate, nu finalizati comanda. Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi legate de confidenţialitatea dvs., vă rugăm să ne contactaţi .

23. Modificarea acestor Termeni.la info@protomax.ro

Ne rezervăm dreptul, la latitudinea noastră, de a modifica aceşti Termeni conform principiului continuității în orice moment, iar ROMAX vă va informa cu privire la aceste modificări. Vă rugăm să verificaţi periodic Termenii cu privire la modificări. În cazul în care modificarea acestor Termeni vă afectează material drepturile sau obligaţiile, trebuie să decideţi la timp dacă acceptaţi Termenii modificaţi, sau comanda dvs. va fi anulată şi veţi beneficia de rambursare conform condiţiilor din Secţiunea 5. Modificările materiale intră în vigoare după acceptarea de către dvs. a Termenilor modificaţi. Modificările imateriale intră în vigoare la publicare. Incidentele provenite din prezenţii Termeni vor fi soluţionate în conformitate cu versiunea Termenilor care a fost în vigoare la data producerii incidentului.

24. Consimţământul pentru comunicări pe cale electronică.

Prin plasarea comenzii, sunteţi de acord să primiţi anumite comunicări electronice de la noi, conform descrierii din Politica de confidenţialitate. Citiţi Politica de confidenţialitate pentru a afla mai multe despre opţiunile dvs. privind practicile noastre de comunicare electronică. ROMAX şi dvs. vă exprimaţi acordul despre faptul că toate informările, acordurile, dezvăluirile sau alte comunicări pe care vi le trimitem electronic vor satisface toate cerinţele legale privind comunicările, inclusiv comunicările în scris.

25. Acordul complet.

Prezenţii Termeni, împreună cu Politica de confidenţialitate, Licenţa pentru software-ul OMAX şi toate celelalte acorduri expres integrate prin referire în prezenţii Termeni, sunt interpretarea completă şi exclusivă precum şi acordul dintre dvs. şi OMAX/ROMAX referitor la oferta dvs. de achiziţie a unui Produs şi a celorlalte elemente descrise în Termeni. Prezenţii Termeni pot fi modificaţi numai printr-un acord scris semnat de reprezentanţii autorizaţi a părţilor acestor Termeni. Prevederile din prezenţii Termeni vor avea întâietate faţă de termenii comenzilor, confirmarea vânzării, factură sau alte documente emise de ROMAX către dvs. Puteţi folosi formularele dvs. de afaceri standard sau alte metode de comunicare pentru a administra tranzacţia supus acestui Acord, dar utilizarea acestor formulare se face numai pentru confortul dvs. şi nu modifică prevederile Termenilor. Orice termeni sau condiţii pretipărite pe astfel de formulare sau care sunt incluse într-o confirmare a comenzii care intră în conflict cu prevederile prezenţilor Termeni sunt nule, anulate şi fără efect. ROMAX nu poate fi obligată şi obiectează în mod specific la orice prevedere diferită de sau suplimentară prevederilor din prezenţii Termeni (fie propuse verbal sau în orice cotaţie, factură, licenţă de software, document de livrare, acceptare, confirmare, corespondenţă sau altele) cu excepţia situaţiei în care aceste prevederi sunt stabilite reciproc în mod specific în scris, semnate de dvs. şi ROMAX. Utilizarea antetelor secţiunilor în prezenţii Termeni este numai pentru confortul dvs. şi nu afectează interpretarea prevederilor. La încheierea prezenţilor Termeni, orice prevedere care prin natura sau expresă rămâne în vigoare, va rămâne în vigoare conform Secţiunii 2, 7-19. Ambele părţi iau la cunoştinţă faptul că nu au fost obligate să adere la prezentul Acord de nicio reprezentare sau promisiune nespecificată în prezenta.

26. Atribuirea.

Nu puteţi atribui sau transfera prezentul Acord terţilor fără consimţământul prealabil scris al ROMAX. În pofida celor de mai sus, consimţământul ROMAX nu este necesar în legătură cu (a) orice transfer a capitalurilor proprii, sau (b) orice atribuire către (1) entităţile afiliate aflate sub controlul comun al dvs., (2) entitatea succesoare rezultată dintr-o fuziune sau consolidare a companiei dvs., (3) achiziţia tuturor activelor dvs., sau (4) achiziţia diviziei operative a companiei dvs. privind utilizarea Produsului. Orice intenţie de atribuire a dvs., alta decât cea prevăzută la Secţiunea 26 va fi nulă şi anulată, neavând niciun efect. ROMAX poate atribui aceşti Termeni fără o notificare sau consimţământ prealabil atât timp cât succesorul acceptă toţi Termenii, fără excepţie.

27. Declaraţie de renunţare.

Declaraţia de renunţare a oricărei părţi privind orice încălcare a prezentului Acord nu va fi interpretată ca renunţare la încălcările viitoare. Toate declaraţiile de renunţare trebuie făcute în scris şi semnate de partea care renunţă la drepturile sale.

28. Date de contact.

ROMAX Waterjet SRL – Str. Luica 170-172 sect 4 Bucuresti 040994. Ne puteţi contactate prin expedierea corespondenţei la această adresă sau prin email la info@protomax.ro

ACORD DE LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE-UL OMAX

1. ACORDAREA LICENŢEI

Potrivit termenilor din prezentul Acord, OMAX Corporation, (OMAX) sau ROMAX Waterjet (ROMAX), acordă deţinătorului echipamentului, funcţionarilor, directorilor, angajaţilor, contractanţilor şi agenţilor („Licenţiaţi”), acestuia o Licenţă non-exclusivă, netransferabilă, conform descrierii din prezentul Acord pentru utilizarea acestui Software, pe lângă respectarea următoarelor condiţii stabilite în secţiunea 1-8, („Condiţiile licenţei”):
i.Licenţiatul va folosi Software-ul pentru pregătirea tăierii şi prelucrarea proiectelor executate numai cu produse proiectate şi fabricate de OMAX;
ii.Licenţiatul are o stare bună financiară în ceea ce priveşte contul de Licenţiat OMAX;
iii. Licenţiatul nu va folosi sau furniza sub nicio formă, în mod direct sau indirect, nu va asista la utilizarea sau livrarea unei versiunii/copii a Software-ului sau a altor informaţii sau date sau a altor rezultate livrate de Software către nicio persoană sau entitate juridică implicată în producţia, vânzarea, distribuirea sau alt tip de afiliere comercială a unui echipament non-OMAX, inclusiv, dar fără a se limita la alte echipamente cu jet de apă sau abrazive cu jet de apă non-OMAX;
iv.Toate brevetele aplicabile şi notificările privind drepturile de autor sunt menţinute şi afişate în Software;
v.Licenţiatul nu integrează acest Software, nici în întregime sau parţial într-un sistem sau produs (software sau hardware), pentru revânzare sau nu pentru revânzare care nu este proiectat sau produs de OMAX;
vi.Licenţiatul nu va închiria, concesiona, împrumuta, vinde, redistribui, aloca sau sublicenţia Software-ul;
vii. Licenţiatul nu va copia, decompila, demonta, dezasambla, încerca să deducă codul sursă, modifica sau crea lucrări derivate din acest Software, nici a actualizărilor sau părţi ale acestuia (cu excepţia şi numai în măsura în care restricţiile sunt interzise prin lege sau în măsura în care termenii de licenţiere permit acest lucru prin reglementarea utilizării oricăror componente cu sursă deschisă incluse în Software);

Încălcarea oricăror Condiţii de licenţiere poate atrage urmărirea penală şi solicitarea de daune. Licenţiatul este de acord să respecte prezentele Condiţii de licenţiere.

2. DREPTURI DE AUTOR

Software-ul este deţinut de OMAX şi protejat de legile privind drepturile de autor din Statele Unite ale Americii şi prevederile tratatelor internaţionale. Licenţiatul un poate elimina notificarea privind drepturile de autor din nicio copie a Software-ului şi din nicio copie a materialelor scrise, dacă există, care însoţesc Software-ul.

3. RESTRICŢII PRIVIND SECRETUL COMERCIAL

Software-ul conţine date confidenţiale privind secretul comercial ale OMAX. Licenţiatul nu poate folosi Software-ul ca model sau suport de instrucţiuni pentru crearea de software destinate să funcţioneze într-un sistem care nu include maşini-unelte comandate prin calculator OMAX. În cazul în care Licenţiatul sau orice persoană care foloseşte Software-ul lucrează pentru o companie, alta decât OMAX, care produce maşini de tăiat cu jet de apă sau abrazive cu jet de apă şi care acceptă intrări generate de calculator, Licenţiatul nu va putea încărca sau rula software-ul pe niciun sistem de calcul.

4. [NU SE FOLOSEŞTE]

5. [NU SE FOLOSEŞTE]

6. NICIO GARANŢIE, EXONERARE DE RĂSPUNDERE ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

LICENŢIATUL IA LA CUNOŞTINŢĂ ŞI ESTE DE ACORD CU FAPTUL CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI SE FACE NUMAI PE RISCUL LICENŢIATULUI ŞI CĂ ÎŞI ASUMĂ ÎNTREGUL RISC PRIVIND CALITATEA, PERFORMANŢA, PRECIZIA SATISFĂCĂTOARE ŞI EFORTURILE AFERENTE. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, SOFTWARE-UL ŞI TOATE SERVICIILE EXECUTATE DE SAU FURNIZATE DE OMAX („SERVICIILE”) SUNT LIVRATE „CA ATARE” ŞI „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE”, CU TOATE LACUNELE ŞI FĂRĂ NICIO GARANŢIE, IAR OMAX PRIN PREZENTA SE EXONEREAZĂ DE ORICE RĂSPUNDERE PRIVIND GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE LEGATE DE SOFTWARE ŞI SERVICII, EXPRESE, IMPLICITE SAU LEGALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE AFERENTE ŞI/SAU CONDIŢII DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, PRECIZIE, UTILIZARE NEÎNTRERUPTĂ ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR PĂRŢILOR TERŢE. OMAX NU GARANTEAZĂ INTERVENŢIA ÎN UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE LICENŢIAT SAU FAPTUL CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE, ORI SERVICIILE EFECTUATE SAU FURNIZATE DE SERVICII VOR SATISFACE CERINŢELE LICENŢIATULUI, SAU OPERAREA SERVICIILOR VA FI LIPSITĂ DE DEFECŢIUNI, SAU CĂ DEFECŢIUNILE SERVICIILOR VOR FI REMEDIATE. NICIO INFORMAŢIE OFERITĂ VERBAL SAU ÎN SCRIS DE CĂTRE OMAX SAU REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL COMPANIEI NU VA CREA O GARANŢIE. ÎN CAZUL ÎN CARE SERVICIILE SE DOVEDESC A FI DEFECTUOASE, LICENŢIATUL ÎŞI ASUMĂ ÎNTREAGA CHELTUIALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU REMEDIERE. ACESTE EXCLUDERI SAU LIMITĂRI ALE GARANŢIILOR IMPLICITE VOR FI IMPLEMENTATE LA EFECTUL MAXIM PERMIS DE LEGE, ŞI SE APLICĂ NUMAI RESTRICŢII SPECIFICE JURISDICŢIEI LOCALE ALE LICENŢIATULUI.

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, OMAX/ROMAX NU VA FI RESPONSABILĂ SUB NICIO FORMĂ PRIVIND VĂTĂMAREA CORPORALĂ SAU ORICE DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE DATE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU ALTE DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE PROVENITE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE LICENŢIAT SAU INCAPACITATEA ACESTUIA DE A FOLOSI SERVICIILE, INDIFERENT DE MOTIV ŞI DE ACTUL RĂSPUNDERII (CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALT MOTIV) ŞI CHIAR DACĂ OMAX/ROMAX A FOST ÎNŞTIINŢATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII A DAUNELOR.

ÎN MĂSURĂ ÎN CARE ORICARE DINTRE PREVEDERILE PRIVIND LIPSA GARANŢIEI ŞI ÎN SCOPUL EXONERĂRII DE RĂSPUNDERE, DUPĂ ESTE DESCRIS ÎN PREZENTA, POT FI LIMITATE DE JURISDICŢIA LOCALĂ A LICENŢIATULUI, ASTFEL DE PREVEDERI VOR FI REGLEMENTATE ŞI IMPLEMENTATE ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DIN JURISDICŢIA LICENŢIATULUI.

ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A OMAX/ROMAX PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE SAU LACUNĂ A OMAX A ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI ACORD, SAU ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ORICE SOLICITARE AFERENTĂ ŞI INDIFERENT DE FORMA DE ACŢIUNE, FIE CĂ E BAZATĂ PE CONTRACT SAU PRODUCEREA DE PREJUDICII, INCLUSIV DIN NEGLIJENŢĂ, NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ (A) CEA MAI MARE SUMĂ FACTURATĂ CA ELEMENT DE LINIE PE O FACTURĂ EMISĂ CĂTRE DVS. ÎN CALITATE DE LICENŢIAT AL OMAX, SUMĂ CARE ESTE DESCRISĂ ÎN MOD SPECIFIC PENTRU (I) TAXE DE LICENŢIERE SOFTWARE ŞI/SAU (II) TAXE DE SERVICII PENTRU MENTENANŢĂ SOFTWARE SAU (B) CINCIMII DE DOLARI (5.000 USD).

7. CONFORMITATE LA LEGILE DE CONTROL AL EXPORTULUI DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

Licenţiatul nu poate utiliza, exporta sau re-exporta în alt mod Software-ul, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legea din Statele Unite ale Americii şi legile jurisdicţiei în care Software-ul a fost obţinut. În mod particular, dar fără limitare, Software-ul nu poate fi exportat sau re-exportat (a) în nicio ţară aflată sub embargo SUA sau (b) cetăţenilor special desemnaţi din lista Departamentului trezoreriei SUA sau de pe lista persoanelor sau entităţilor refuzate a Departamentului de comerţ al SUA. Prin utilizarea acestui software, Licenţiatul declară şi garantează faptul că nu se află într-o astfel de ţară sau pe o astfel de listă. Licenţiatul mai declară că nu va folosi produsele în scopurile interzise de legislaţia din SUA, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, proiectarea sau producţia de arme nucleare, proiectile, chimice sau biologice.

Software-ul şi documentaţia aferentă sunt „Articole comerciale”, aşa cum termenul este definit în 48 C.F.R. §2.101, constând din „Software comercial pentru computere” şi „Documentaţie pentru software comercial pentru computere”, iar aceşti termeni sunt utilizaţi în 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202, în funcţie de aplicabilitate. Conform 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202-1 până la 227.7202-4, în funcţie de aplicabilitate, Software-ul comercial pentru computere şi Documentaţia pentru software comercial pentru computere sunt licenţiate de utilizatorii finali din Guvernul SUA (a) nu mai ca Articole comerciale şi (b) numai cu drepturile garantate pentru toţi utilizatorii finali în conformitate cu termenii şi condiţiile prezente. Drepturile nepublicate sunt rezervate de OMAX sub legea drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.

8. GENERALITĂŢI

8.1 Relaţia dintre Părţi.
Nicio prevedere a acestui Acord nu va crea sau implica o relaţie de agenţie între părţi, şi nu va constitui baza pentru formarea unei societăţi mixte sau parteneriate între părţi.

8.2 Atribuirea.
Licenţiatul nu poate atribui voluntar, prin forţa legii sau în alt mod, niciun drept, şi nu poate delega sarcini provenite din prezentul Acord fără consimţământul prealabil scris al OMAX/ROMAX, şi care nu va fi reţinut fără motiv, atât timp cât Licenţiatul respectă prevederile prezentului Acord.

8.3 Remedii echitabile şi măsuri reparatorii.
Licenţiatul ia la cunoştinţă şi este de acord cu faptul că prin orice încălcare a prezentului Acord, inclusiv, dar nelimitat la contrafacerea, încălcarea sau deturnarea drepturilor de proprietate intelectuală a OMAX pot fi cauzate daune ireparabile companiei OMAX, care nu pot fi compensate rezonabil în sume de bani. Astfel, Licenţiatul este de acord ca, suplimentar faţă de toate celelalte remedii de care OMAX dispune în mod legal, OMAX va avea dreptul să solicite măsuri reparatorii imediate, inclusiv prin hotărâri judecătoreşti împotriva Licenţiatului în orice instanţă competentă pentru a restrânge încălcarea prezentului Acord, contrafacerea, încălcarea sau deturnarea drepturilor de proprietate intelectuală a OMAX, fără să fie necesar ca OMAX să dovedească probabilitatea daunelor ireparabile, sau că daunele nu au un remediu adecvat şi fără orice solicitare ca OMAX să probeze aceste daune.

8.4 Legea aplicabilă şi jurisdicția.
Prezentul Acord va fi supus, interpretat şi aplicat în consecinţă conform legilor din statul Washington, indiferent de conflictele principiilor legale şi, dacă este aplicabil, legilor din Statele Unite ale Americii. Conform 8.6, părţile sunt de acord să accepte jurisdicţia exclusivă a instanţelor statale şi federale din Seattle, Washington, SUA, cu condiţia ca nimic din prezentul Acord să nu împiedice OMAX să înainteze o acţiune în orice instanţă competentă pentru a solicita măsuri reparatorii echitabile pentru a împiedica Licenţiatul de încălcarea prezentului Acord.

8.5 Onorariile avocaţilor.
Suplimentar faţă de orice alt drept specificat în prezenta, partea predominantă substanţial, în calitate de instanţă competentă (conform celor de mai sus), poate stabili în orice solicitare sau orice litigiu legat de prezentul Acord, indiferent dacă o astfel de solicitare sau alte litigii provin din încălcarea contractului, prejudiciu, încălcarea unui statut sau alte cauze de acţiune, va avea dreptul să recupereze şi să colecteze de la cealaltă parte costurile şi cheltuielile rezonabile apărute în legătură cu cele de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile rezonabile ale avocaţilor achitate în orice litigiu sau apel. Dacă o parte câştigă în mod substanţial pe anumite aspecte privind solicitările sau litigiile, faţă de cealaltă parte, instanţa poate repartiza plata costurilor constând din onorariul avocaţilor după cum consideră echitabil.

8.6 Separabilitate.
În cazul în care oricare dintre termenii prezentului Acord se consideră a fi neexecutoriu sau contrar prevederilor legale, se va modifica în cea mai mică măsură posibilă pentru a deveni executoriu, iar în cazul în care această modificare nu este posibilă, va fi exclus din prezentul Acord, celelalte prevederi rămânând nemodificate şi valabile.

8.7 Forţă majoră.
Nicio parte nu va fi ţinută răspunzătoare pentru întârzieri sau neîndeplinirea prezentului Acord în cazul în care aceste întârzieri sunt cauzate de evenimente sau circumstanţe care depăşesc controlul părţii întârziate.

8.8 Declaraţie de renunţare.
Declaraţia de renunţare a oricărei părţi privind orice încălcare a prezentului Acord nu va fi interpretată ca renunţare la încălcările viitoare. Toate declaraţiile de renunţare trebuie făcute în scris şi semnate de partea care renunţă la drepturile sale.

8.9 Acordul complet.
Prezentul Acord constituie întregul acord între părţi cu privire la obiectul precizat şi va abroga orice acord, propunere, negociere, reprezentare sau comunicare precedentă cu privire la obiectul Acordului. Ambele părţi iau la cunoştinţă faptul că nu au fost obligate să adere la prezentul Acord de nicio reprezentare sau promisiune nespecificată în prezenta.

 • OMAX Corporation („OMAX”) si ROMAX Waterjet („ROMAX”) garantează faptul că echipamentul ProtoMAX® și toate componentele sale, („Produse”) sunt lipsite de defecțiuni în ceea ce privește asamblarea și materialele timp de un an de la data livrării. Această garanție NU include piesele supuse uzurii și consumabilele, precum garniturile, supapele, duzele de jet abraziv, tuburile de amestecare, orificiile, furtunurile de înaltă presiune, pompa sau alte componente de înaltă presiune. Această garanție exclude în mod special solicitările de despăgubire pentru efectele coroziunii, eroziunii, stării și temperaturii necorespunzătoare a apei și uzura normală sau defectarea componentelor cauzată de (i) accident, (ii) neglijență, utilizare necorespunzătoare, instalare incorectă sau abuz, sau (iii) reparații sau modificări neautorizate, sau neîntreținerea componentelor afectate în conformitate cu manualele tehnice OMAX și a specificațiilor OMAX. Clientul este avertizat cu privire la faptul că o calitatea slabă a apei și/sau temperatura ridicată a apei poate să reducă în mod semnificativ durata de viață funcțională a echipamentului; consultați recomandările privind calitatea și temperatura apei și specificațiile privind utilitățile la protomax.ro.
 • Munca depusă este responsabilitatea și cheltuiala Clientului. Răspunderea OMAX/ROMAX este limitată numai la repararea sau înlocuirea cu elemente echivalente sau rambursarea prețului de achiziție la returnarea Produsului neconform, la latitudinea exclusivă a OMAX/ROMAX. Această garanție este condiționată de (a) solicitarea de către Client de la OMAX/ROMAX a unei Autorizări pentru materiale returnate (RMA), în termen de (10) zile de la descoperirea defecțiunii; (b) returnarea pieselor presupuse a fi defecte către OMAX în termen de 30 de zile de la emiterea RMA (c) stabilirea de către OMAX/ROMAX a faptului că defecțiunile sunt supuse garanție și nu se exclud, conform celor de mai sus. Costurile de transport, comisioanele, taxele, atât pentru returnarea pieselor și pentru livrarea pieselor sau componentelor livrate de OMAX/ROMAX vor fi suportate de Cumpărător. Efectuarea reparațiilor/modificărilor neautorizate sau utilizarea de piese de schimb terțe care nu sunt produse sau livrate de OMAX/ROMAX va anula automat garanția și va avea drept rezultat respingerea solicitării de garanție. Accesoriile sau echipamentele produse de alte companii, dar livrate de OMAX/ROMAX vor beneficia de garanția acordată de producător către OMAX/ROMAX. Perioada originală de garanție a oricăror componente reparate sau înlocuite de OMAX nu va fi extinsă.

ALTE PREVEDERI PRIVIND DESPĂGUBIRILE/GARANȚIA ȘI LIMITELE ACESTORA

 • OMAX despăgubește Cumpărătorul cu privire la orice defecțiuni și cheltuieli efectuate de Cumpărător în cazul în care un produs ProtoMAX® (și nu elemente terțe) încalcă un brevet valabil în Statele Unite sau drepturi de autori ale unor terți, cu condiția ca Cumpărătorul să informeze OMAX/ROMAX în scris privind o astfel de solicitare în termen de zece zile de la data aflării încălcării, și ca Cumpărătorul să asigura OMAX/ROMAX control deplin asupra apărării și soluționării cauzei și să coopereze în totalitate cu OMAX/ROMAX în acest sens. Dacă se formulează o astfel de solicitare, sau OMAX/ROMAX consideră posibilă producerea unui astfel de scenariu, OMAX/ROMAX, la latitudinea proprie, poate să înlocuiască sau să modifice Produsul pentru ca acesta să nu mai încalce cele mai sus menționate, sau să ramburseze prețul plătit de către Cumpărător, cu excepția a douăzeci la sută pentru fiecare an trecut de la data livrării. Cumpărătorul va întrerupe utilizarea oricărei părți a Produsului înlocuit sau modificat sau pentru care a fost solicitată rambursarea și va returna produsul în cauză către OMAX/ROMAX.
 • Obligația OMAX/ROMAX conform prezentului punct nu se aplică în cazul următoarelor solicitări: i) OMAX/ROMAX a respectat specificațiile și solicitările Cumpărătorului; ii) utilizarea Produsului pentru a realiza un proces nerecomandat de OMAX/ROMAX, sau iii) în legătură cu elemente sau modificări nelivrate de OMAX/ROMAX, Cumpărătorul va despăgubi OMAX/ROMAX în aceleași condiții pentru astfel de solicitări.
 • URMĂTOARELE ASPECTE STABILESC RESPONSABILITATEA OMAX/ROMAX ȘI COMPENSAȚIA CUMPĂRĂTORULUI PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE. OMAX/ROMAX NU ACORDĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, DE NICIUN FEL, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE LA UN SCOP, ÎN CURSUL EXECUTĂRII SAU ÎN NEGOCIERI ȘI UTILIZARE ÎN SCOP COMERCIAL. SUB NICIO FORMĂ COMPANIA OMAX/ROMAX NU VA FI RESPONSABILĂ FAȚĂ DE CUMPĂRĂTOR SAU PĂRȚI TERȚE CU PRIVIRE LA PREJUDICIILE INDIRECTE, SEPCIALE, INCIDENTALE, CONSECVENȚIALE SAU PUNITIVE INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA CAPACITĂȚII DE UTILIZARE, ÎNTÂRZIERI SAU PIERDERI DE PROFIT SAU ECONOMII LEGATE DE PRODUS, UTILIZAREA SAU PIERDEREA CAPACITĂȚII, PERFORMANȚEI SAU ÎNCĂLCAREA PREZENTULUI ACORD DE CĂTRE OMAX/ROMAX, SAU ÎN ALTĂ SITUAȚIE, CHIAR DACĂ OMAX/ROMAX ESTE CONȘTIENTĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PREJUDICII ȘI CHIAR DACĂ REMEDIERILE EXCLUSIVE SPECIFICATE ÎN PREZENTA EȘUEAZĂ FAȚĂ DE SCOPUL LOR ESENȚIAL. DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI SPECIFICATE ÎN PREZENTA SUNT REMEDIERI EXCLUSIVE. Cumpărătorul este de acord că, indiferent de formă sau acțiune, fie relație contractuală sau prejudiciu, inclusiv din neglijență, răspunderea OMAX/ROMAX pentru prejudiciile specificate sau din alte motive privind Produsul sau utilizarea lui nu va depăși suma totală achitată de Cumpărător către ROMAX pentru produsul care a cauzat aceste pierderi. (R/09/24/10)
 • De confidenţialitate valabilă începând cu 2 septembrie 2008. OMAX.com, inc. („OMAX.com” sau „Compania”) respectiv romax.com.ro, protomax.ro, „ROMAX” este dedicată protejării confidenţialităţii datelor dvs. Prezenta Declaraţie de confidenţialitate descrie practicile de colectare a datelor de către OMAX/ROMAX.
 • Dacă aveţi întrebări despre această Declaraţie de confidenţialitate, ROMAX la office@romax.com.ro

1. Pagini web incluse

 • Site-urile web OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro pot conţine linkuri către alte site-uri web. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro nu răspunde pentru practicile informatice sau conţinutul acestor site-uri web. Compania vă încurajează să revizuiţi declaraţiile de confidenţialitate ale altor site-uri web pentru a le înţelege practicile informatice.

2. Datele cu caracter personal colectate

 • Solicitările de informare necesită numele, adresa de email şi numărul dvs. de telefon. Numele companiei, codul poştal şi adresa site-ului dvs. sunt opţionale. Anumite zone de asistenţă necesită codul contului dvs. OMAX/ROMAX, seria de fabricaţie a echipamentului dvs. şi numele companiei dvs.
 • Compania foloseşte datele colectate de la dvs. pentru a răspunde solicitărilor informatice, tehnice şi de asistenţă şi pentru a comunica oferte sau informaţii pe care considerăm ca fiind de interes pentru dvs. OMAX/ROMAX nu va vinde datele dvs. cu caracter personal terţilor. OMAX/ROMAX poate să transmită datele dvs. către un distribuitor OMAX/ROMAX în cazul în care Compania crede că distribuitorul este mai potrivit pentru a răspunde solicitărilor dvs.
 • Pe măsură ce navigaţi prin site-urile Companiei, OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, poate colecta date prin utilizarea instrumentelor obişnuite de colectare a datelor, precum module cookie şi semnalizatoare web (web beacon) („date de navigare în site-ul web”). Datele de navigare în site-ul web includ date standard din browserul web (precum tipul şi limba browserului), adresa protocolului de internet (IP) şi acţiunile realizate pe site-ul Companiei (precum paginile vizitate şi linkurile accesate).

3. Utilizarea datelor colectate

 • Compania foloseşte datele pentru a răspunde solicitărilor dvs. De exemplu, când completaţi formularul „Contactaţi-ne”, Compania va folosi datele furnizate pentru a vă contacta cu privire la produsele OMAX/ROMAX de care sunteţi interesat.
 • Compania mai poate utiliza datele dvs. în scopuri de marketing. De exemplu, Compania poate utiliza datele de contact furnizate pentru a vă contacta în vederea unor discuţii privind interesul dvs. în OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro produsele OMAX şi pentru a vă trimite informaţii referitoare la Companie şi partenerii ei, precum şi informaţii despre produse, promoţii sau evenimente.
 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro foloseşte Datele de navigare în site-ul web pentru a opera şi a îmbunătăţi site-urile web ale Companiei. Compania mai poate folosi Datele de navigare în site-ul web împreună cu datele dvs. pentru a vă oferi informaţii personalizate despre Companie.

4. Datele de navigare în site-ul web

 • ro foloseşte instrumente comune de colectare a datelor, precum module cookie şi semnalizatoare web (web beacons) pentru a colecta date despre navigarea dvs. pe site-urile web ale Companiei (Datele de navigare în site-ul web). Această secţiune descrie tipurile de Date de navigare în site-ul web pe care Compania le poate colecta şi modalitatea în care Compania utilizează acesta date.

·  Module Cookie

 • ro foloseşte module cookie pentru a face ca interacţiunea cu site-urile Companiei să fie una uşoară şi plină de înţeles. Când vizitaţi una dintre paginile Companiei, serverele OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, trimit un modul cookie pe calculatorul dvs. Independent, modulele cookie nu vă pot identifica. Acestea recunosc doar browserul web. Cu excepţia situaţiilor în care vă identificaţi pe protomax.ro, sau romax.com.ro, fie prin răspunderea la o ofertă promoţională, fie prin deschiderea unui cont de asistenţă sau completarea unui formular de pe site, rămâneţi anonim faţă de Companie.
 • Există două tipuri de module cookie: bazate pe sesiune şi persistente. Modulele cookie de sesiune există numai pe durata unei sesiuni. Acestea dispar din calculatorul dvs. când închideţi browserul sau opriţi calculatorul. Modulele cookie persistente rămân în calculatorul dvs. după ce închideţi browserul sau opriţi calculatorul.
 • Dacă aţi ales să vă identificaţi pe site-urile OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, Compania foloseşte module cookie de sesiune care conţin informaţii criptate pentru a permite identificarea unică de către Companie. De fiecare dată când vă autentificaţi în zona de Asistenţă, un modul cookie de sesiune, care conţine un cod unic de identificare criptat legat de contul dvs. este plasat în browser. Aceste module cookie de sesiune permit Companiei să vă identifice în mod unic atunci când sunteţi autentificat la Serviciu şi să proceseze descărcările şi solicitările dvs. online. Modulele cookie de sesiune sunt necesare pentru a utiliza zonele de asistenţă ale site-ului web OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro
 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro foloseşte module cookie persistente pe care numai Compania le poate citi şi folosi pentru identificarea browserelor care au vizitat în prealabil site-urile web ale Companiei. Când vizitaţi site-ul OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, un identificator unic este asociat cu un modul cookie persistent, plasat de Companie în browserul dvs. Compania este în mod deosebit atentă cu privire la siguranţa şi confidenţialitatea datelor stocate în modulele cookie persistente. De exemplu, Compania nu stochează numerele de cont sau parolele în module persistente. Dacă dezactivaţi capacitatea browserului dvs. de a primi module cookie, veţi putea naviga prin site-urile Companiei, dar nu veţi putea utiliza cu succes zona de asistenţă OMAX.com sau ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro
 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro poate folosi date din modulele cookie de sesiune şi persistente împreună cu datele furnizate pentru a vă pune la dispoziţie informaţii despre Companie.

·  Semnalizatoare web (web beacons)

 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro foloseşte semnalizatoare web (web beacons) în mod independent sau împreună cu module cookie pentru a compila date despre utilizarea Clientului şi a Vizitatorului pe paginile Companiei şi interacţiunea cu emailurile trimise de Companie. Semnalizatoarele web (web beacons) sunt imagini electronice care pot recunoaşte anumite tipuri de informaţii pe computerul dvs., cum ar modulele cookie, atunci când aţi vizualizat un anumit site legat de semnalizatoarele web (web beacons) şi o descriere a site-ului legat de semnalizatorul web. De exemplu, OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro poate plasa semnalizatoare web (web beacons) în emailuri de marketing, care informează Compania atunci când faceţi clic pe un link din email şi care vă direcţionează la una din paginile Companiei. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro foloseşte semnalizatoare web (web beacons) pentru a opera şi îmbunătăţi site-urile web ale Companiei şi comunicarea prin email. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro poate folosi date furnizate de semnalizatoare web (web beacons) împreună cu date despre clienţi OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro pentru a furniza date despre Companie şi Serviciu.

Adrese IP

 • Când vizitaţi site-urile OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, Compania colectează adresele dvs. de protocol internet (IP-uri) pentru a urmări şi colecta informaţii care nu pot identifica o persoană. De exemplu, OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, foloseşte adresele IP pentru a monitoriza regiunile din care Clienţii şi Vizitatorii navighează pe site-urile Companiei.

Module cookie terţe

 • Periodic, OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro angajează părţi terţe pentru a urmări şi analiza utilizarea neidentificabilă personal şi informaţiile statistice de volum de la persoane care vizitează site-urile web ale Companiei. Protomax.ro poate folosi module cookie terţe şi pentru a urmări performanţa reclamelor Companiei. Datele furnizate terţilor nu includ date cu caracter personal, dar aceste date pot fi re-asociate ci date cu caracter personal după ce Compania le primeşte. Declaraţia de confidenţialitate nu acoperă utilizarea modulelor cookie terţe.

5. Forumuri publice, Recomandaţi un prieten şi Testimoniale clienţi

 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro poate furniza sisteme de aviziere, bloguri (www.drolsenslab.com), sau discuţii chat în direct pe site-urile web ale Companiei. Toate datele cu caracter personal identificabile pe care alegeţi să le furnizaţi în aceste forumuri pot fi citite, colectate sau utilizate de alte persoane care vizitează aceste forumuri şi pot fi folosit pentru a trimite mesaje nesolicitate. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro nu este responsabilă pentru datele cu caracter personal pe care alegeţi să le furnizaţi în aceste forumuri.
 • Clienţii şi Vizitatorii pot alege să folosească serviciul de referinţă a Companiei pentru a informa cunoştinţele despre site-urile web ale Companiei. La utilizarea serviciului de referinţă, Compania solicită numele şi adresa de email a cunoştinţei dvs. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro va trimite automat un singur email prin care îl invită să viziteze site-urile web ale Companiei. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro nu stochează această informaţie.
 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro publică o listă a Clienţilor şi testimoniale pe site-urile web ale Companiei („Relatări clienţi”) care conţin date precum numele şi funcţia clienţilor. OMAX.com obţine consimţământul fiecărui Client înainte de a publica orice informaţie pe o astfel de listă sau de publicarea unui testimonial.

6. Partajarea datelor colectate

 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, poate să partajeze datele dvs. cu agenţii Companiei, astfel încât aceşti agenţi să poată să contacteze Clienţii şi Vizitatorii care au furnizat date de contact, din partea noastră. Totodată, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro poate să partajeze datele dvs. cu agenţii Companiei pentru a asigura calitatea datelor furnizate. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro nu partajează, nu vinde, nu închiriază şi nu face comerţ cu date identificabile cu terţi în scopurile promoţionale ale acestora.
 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro îşi rezervă dreptul de a dezvălui datele Clienţilor şi Vizitatorilor care pot identifica o persoană în cazul în care acest lucru este impus de lege sau dacă Compania consideră în mod rezonabil că dezvăluirea este necesară pentru protejarea drepturilor Companiei şi/sau pentru a se conforma unor proceduri judiciare, ordine judecătoreşti sau alte proceduri juridice.

7. Preferinţe privind comunicarea

 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro oferă Clienţilor şi Vizitatorilor care furnizează date de contact mijloace de alegere a modalităţilor prin care Compania utilizează datele furnizate. Puteţi gestiona primirea de comunicări de marketing şi non-tranzacţionale făcând clic aici sau pe linkul de „dezabonare” aflat în josul emailurilor de marketing trimise de Companie. Suplimentar, puteţi trimite o solicitare prin care să specificaţi preferinţele de comunicare info@protomax.ro sau info@romax.com.ro . Clienţii nu pot opta pentru primirea de emailuri tranzacţionale aferente contului lor la OMAX.com ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro sau Asistenţa OMAX/ROMAX.

8. Corectarea şi actualizarea datelor dvs.

 • Clienţii pot actualiza sau modifica înregistrarea pentru asistenţa OMAX contactând support@romax.com.ro . Detaliaţi modificările în emailul trimis. Pentru a vă închide contul, trimiteţi un email la support@romax.com.ro sau sunaţi la +40 314 254 510. Solicitările privind accesul, modificările sau ştergerea informaţiilor dvs. vor fi gestionate în termen de 30 de zile.

9. Securitate

 • Asistenţa clienţi OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro utilizează măsuri de siguranţă de protecţie prin parolă pentru a proteja datele dvs. de accesul neautorizat, a păstra acurateţea datelor şi a ajuta la asigurarea utilizării corespunzătoare a datelor dvs. de cont. Pentru a accesa zona de asistenţă OMAX/ROMAX, sunt necesare numele dvs. de utilizator şi parola. OMAX.com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro implementează şi metode avansate de siguranţă bazate pe date dinamice şi identificări de sesiuni codate.

10. Modificări aduse Declaraţiei de confidenţialitate

 • com, ROMAX.com.ro, PROTOMAX.ro, îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta Declaraţie de confidenţialitate. În cazul în care decidem să ne modificăm declaraţia de confidenţialitate, vom publica aceste modificări astfel încât să fiţi permanent la curent cu privire la datele pe care le colectăm şi modalitatea în care utilizăm aceste date.

11. Contact

 • Întrebările referitoare la prezenta Declaraţie de confidenţialitate sau practicile privind datele de pe site-urile web ale Companiei se vor trimite la adresa de email info@romax.com.ro

COPYRIGHT © 2018 ROMAX Waterjet SRL TOATE DREPTURILE REZERVATE.

STR. LUICA 170-172 SECT 4 BUCHAREST 040994 – ROMANIA